Księgarnia przy Fredry


Nauki teologiczne
Pokazano od 21 do 30 z 45
Sortuj według: Nazwy  /  Ceny  /  Autora
CHRYSTUS PASCHY

CHRYSTUS PASCHY

ISBN: 978-83-63266-67-7
Autor: -
Wydawca: Wydział Teologiczny UAM
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 132

Promocja   

Cena: 30.00 27.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Bogdan Ferdek Wojciech Szukalski
Wprowadzenie 7
Introduction
Stefano Tarocchi «Vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto...». II kerygma pasquale nella prima lettera ai Corinzi 11
Julian Nastałek
Paschale sacramentum. Zbawczy wymiar paschy Jezusa Chrystusa w nauczaniu Leona Wielkiego 27
Paschale sacramentum. The Salvific Dimension of the Pasch of Jesus Christ in the Teaching of Leo the Great
Włodzimierz Wołyniec Chrystus paschy w nauczaniu Jana Pawła II 45
The Christ of the Pasch in the Teaching of John Paul II
Emery de Gaäl
The Christocentric Shift. An Appreciation of the Theological Achievements of Pope Benedict XVTs Pontificate 57
Tomasz Klafetka Zmartwychwstanie w przepowiadaniu Benedykta XVT 79
The Resurrection in the Preaching of Benedict XVI
Marek Pyc
Pascha Jezusa Chrystusa objawieniem chwały Boga w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara 93
The Pasch of Jesus Christ as Revelation of the Glory of God according
to Hans Urs von Balthasar

HOMO PASCHALIS PASCHALNA ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA WACŁAWA HRYNIEWICZA W...

ISBN: 978-83-63266-31-8
Autor: KIEJKOWSKI P.

Cena: 40.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ

NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ

ISBN: 9788375061628
Autor: MERTON T.
Wydawca: ZYSK
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 209

Promocja   

Cena: 35.90 32.31 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

HIOB DLA ODWAŻNYCH

HIOB DLA ODWAŻNYCH

ISBN: 9788378233886
Autor: IWAŃSKI D.

Promocja   

Cena: 24.90 22.41 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

ZBAWIENIE W HISTORII. TEOLOGIA HISTORII W NAUCE ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU

ZBAWIENIE W HISTORII. TEOLOGIA HISTORII W NAUCE ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU

ISBN: 978-83-936917-5-3
Autor: SECKLER M.
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 408

Promocja   

Cena: 42.00 37.80 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

WOBEC SAMOTNOŚCI

WOBEC SAMOTNOŚCI

ISBN: 978-83-232-2797-7
Autor: -
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 312

Cena: 38.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

FENOMEN EDYTY STEIN ZESZYTY NAUKOWE 11

FENOMEN EDYTY STEIN ZESZYTY NAUKOWE 11

ISBN: 978-83-232-2761-8
Autor: -
Wydawca: Wyd.Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 360

Cena: 38.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Jedenasty tom „Fenomenów” stanowiący swoiste kompendium wiedzy na temat Edyty Stein, filozofki i świętej, jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein wraz z uniwersytetami niemieckimi z Rostocku i Duisburg Essen, która odbyła się w listopadzie 2013 roku.

WOBEC ŚMIERCI ZESZYTY NAUKOWE CENTRUM BADAŃ IM.EDYTY STEIN 9

WOBEC ŚMIERCI ZESZYTY NAUKOWE CENTRUM BADAŃ IM.EDYTY STEIN 9

ISBN: 978-83-232-2494-5
Autor: -
Wydawca: Wyd.Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 372

Promocja   

Cena: 38.00 34.20 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

ZARYS RELIGIOZNAWSTWA I INNE PISMA

ZARYS RELIGIOZNAWSTWA I INNE PISMA

ISBN: 978-83-231-3024-6
Autor: TIELE K.P.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 134

Cena: 22.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Celem serii jest prezentacja przekładów nieobecnych w Polsce lub mało znanych klasycznych tekstów religioznawczych. Zamierzamy prezentować w szczególności rozprawy o przełomowym znaczeniu dla ugruntowania się badań nad religiami, wybory tekstów ukazujące specyfikę metodologiczną powstających w XIX wieku nauk o religii, kształtowanie się ich terminologii, różnorodność metod i podejmowanych problemów badawczych. Przede wszystkim publikowane będą opracowania, które zadecydowały o powstaniu i charakterze religioznawstwa, a w dalszej kolejności – teksty pokazujące zmiany tendencji badawczych i nowe obszary zainteresowań. W przygotowaniu między innymi wybory tekstów Friedricha Maxa Müllera, Natana Söderbloma, Gustava Menschinga, Rudolfa Otto.

"W sposób najogólniejszy religią nazywa się związek między człowiekiem oraz ponadludzką mocą, w którą człowiek ten wierzy i od której czuje się zależny. Związek ten wyraża się w specyficznych uczuciach (zaufanie i strach), wyobrażeniach (wierzenia) i praktykach (modlitwy, kult, w tym w szczególności ofiara, ale także wypełnianie moralnych nakazów). Przez religię rozumie się sposoby oddawania boskiej czci, właściwe dla rozmaitych plemion, narodów bądź innych wspólnot. Historia religii zajmuje się nie tyle opisem i charakterystyką wszelkich znanych nam religii w określonym porządku (hierografia wąskim sensie, albo ogólna historia religii), ile stawia sobie za zadanie wykazać, w jaki sposób religia w ciągu stuleci objawiała się i rozwijała u różnych ludów i w różnych rodzinach ludów, a za ich pośrednictwem w całej ludzkości."
C. P. Tiele, Kompendium der Religionsgeschichte

PRZEKŁAD TERMINOLOGII RELIGIJNEJ ISLAMU W POLSKICH TŁUMACZENIACH KORANU..

PRZEKŁAD TERMINOLOGII RELIGIJNEJ ISLAMU W POLSKICH TŁUMACZENIACH KORANU..

ISBN: 978-83-231-2971-4
Autor: KULWICKA-KAMIŃSKA J.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 358

Cena: 46.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Książka dr Joanny Kulwickiej-Kamińskiej pozostaje w niezwykle bujnie rozwijającym się w ostatnich latach nurcie tzw. kitabistyki. Jednocześnie ma charakter interdyscyplinarny, ale owa interdyscyplinarność wykracza wyraźnie poza to, co wymagane przez kitabistykę. Monografia obejmuje bowiem, jak wskazuje tytuł, translatologię, głównie w jej aspekcie językoznawczym, ale także w odniesieniu do translatologii literaturoznawczej i porównawczej krytyki przekładu, jak również elementy religioznawstwa ze szczególnym naciskiem na islamistykę i biblistykę. Lektura pracy wskazuje, że na tej liście uwzględnić należy także slawistykę oraz orientalistykę – z naciskiem na arabistykę i turkologię. [...] Mamy do czynienia z niezwykle wartościowym opracowaniem, będącym krokiem milowym w badaniach nad literaturą religijną Tatarów polsko-litewskich i translatologią koraniczną oraz porównawczą – koraniczno-biblijną. To ogromny wkład do polskich badań językoznawczych i religioznawczych.
Z recenzji prof. dr. hab. Marka Dziekana

Rozważania o przekładzie terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, autorstwa dr Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, to praca dojrzała, bardzo dobrze sproblematyzowana i uargumentowana. Samą koncepcję pracy oceniam jako bardzo fortunną, ale też niełatwą do realizacji, wymagającą bardzo szerokich kompetencji. I z tym wszystkim Autorka wyśmienicie sobie poradziła. Jej ustalenia, wywiedzione z obszernego materiału empirycznego, są przekonujące i z pewnością następni badacze problemu będą się do nich niejednokrotnie odwoływać. Recenzowaną książkę oceniam bardzo wysoko ze względu na niepodważalne wartości merytoryczne, udaną próbę usytuowania tworzonej przez translatorów religijnej terminologii islamu na tle chrześcijańskiej tradycji biblijnej, bogaty materiał źródłowy, kompetentne, szczegółowe analizy z uwzględnieniem problematyki z zakresu kultury i dogmatu islamu oraz chrześcijaństwa.
Z recenzji dr hab. Alicji Pihan-Kijasowej, prof. UAM

«  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »
Idź do strony
(wpisz numer strony od 1 do 5)
Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery