Nauki społeczne
KONFLIKTY PERSPEKTYW W HISTORII I PRAKTYCE MISJI

KONFLIKTY PERSPEKTYW W HISTORII I PRAKTYCE MISJI

ISBN: 83-61884-13-2
Autor: PRACA ZBIOROWA
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 350

Promocja

Cena: 36.75 29.40 zł

„Zachodnia cywilizacja odmieniła cały świat. Nic - nie wyłączając religii - nie jest już takie, jak niegdyś. Na całym świecie ludzie stykają się z nowymi wzorcami cywilizacyjnymi i muszą ponownie określić swój stosunek do tradycji religijnych, które uformowały się w przeszłości, w całkowicie innych warunkach społecznych i kulturowych"

Popularny pogląd na aktualne i historyczne znaczenie religii bardzo często ogranicza się dziś do skojarzenia jej z przemocą: I have lost count of the number of taxi drivers who when I say to them what I do for a living inform me that religion has been cause of all the major wars in history - wyznała w 2008 r. Karen Armstrong, podczas jednej ze swych konferencji. Zostaje on dodatkowo uprawomocniony współczesnymi przykładami agresji, której sprawcy posługują się obficie retoryką religijną.

Zależność tych dwóch zjawisk - religii i przemocy - zdaje się być oczywista niemal dla każdego, kto uważnie obserwuje świat, bez względu na stopień wykształcenia czy rodzaj wykonywanego zawodu. Jest to też fenomen studiowany i analizowany na poziomie akademickim. Autorzy nieraz koncentrują się wyłącznie na problemie fundamentalizmu religijnego. Tak uczyniła Karen Armstrong w książce W imię Boga (ang. The Battle for God), albo redaktorzy wielotomowego Projektu Fundamentalizm, Martin E. Marty i R. Scott Appleby. W pracach zbiorowych poświęconych analizie przemocy w kontekście religii przeplatają się filozofia, psychologia i historia.

Podkreślanie kontrastu między przesłaniem o miłości i pokoju, a różnymi formami prześladowań, w jakie czynnie angażowali się chrześcijanie różnych pokoleń, należy do kanonu argumentacji, która zmierza do krytyki religii jako takiej (nie tylko jej fundamentalistycznego „marginesu") oraz do radykalnego odrzucenia jej wartości duchowej, etycznej i społecznej. Takie wątki znajdują się min. w niedawnym bestsellerze Richarda Dawkinsa, Bóg urojony. Nawet jeśli nie dominują nad innymi formami dowodzenia, stanowią ważny element dyskusji nie tyle już historycznej, co światopoglądowej.

Powyższe przykłady wskazują na ciągłą aktualność pytania o miejsce i znaczenie religii w historii ludzkości, a także o jej przyszłość.

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-61884-13-2.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek