Nauki społeczne
JĘZYK A KONSTYTUOWANIE ŚWIATA RELIGIJNEGO

JĘZYK A KONSTYTUOWANIE ŚWIATA RELIGIJNEGO

ISBN: 83-929763-3-2
Autor: SZTAJER S.
Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 153


Cena: 30.00 zł

Główną tezą niniejszej książki jest twierdzenie, że język religijny nie tyle opisuje rzeczywistość ziem-ską czy transcendentną, co konstruuje rzeczywistość sakralną, społeczno-kulturową, którą można określić mianem świata religijnego. Funkcja reprezentatywna i komunikatywna pełnią w języku religii rolę drugorzędną, albowiem powiedzieć można, że język religijny przywołuje i komunikuje swój przedmiot, konstruując go jednocześnie.

Działania językowe komunikują i wyrażają, a jednocześnie wytwarzają i odtwarzają uniwersum symboliczne religii – zarówno religijny obraz świata, jak i wspól-notowe formy życia religijnego. Oznacza to, że w religii zachodzi ścisła zależność między światem mentalno-językowym – zarówno wspólnotowym, jak i indywidualnym – z jednej strony, a zobiekty-wizowanym w procesie społecznego tworzenia uniwersum religijnym.

Zależność ta ma charakter dia-lektyczny: dwa na pozór sprzeczne twierdzenia, a mianowicie, że człowiek religijny wytwarza uniwer-sum religijne oraz, z drugiej strony, że zastaje je jako coś zewnętrznego wobec własnej świadomości, a następnie przyswaja sobie, nie są de facto sprzeczne, lecz komplementarne.

Udział języka w stano-wieniu religijnej rzeczywistości jest nadto bardziej istotny niż w wielu innych dziedzinach kultury. Język religijny jest bowiem podstawowym medium, w którym obiektywizuje się religijny świat. Struktura ontyczna świata religijnego ma nade wszystko charakter językowy.

Ze Wstępu

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-929763-3-2.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek