Literaturoznawstwo
TEREBINTY PROZY POZNAŃSKIEJ

TEREBINTY PROZY POZNAŃSKIEJ

ISBN: 83-60598-90-0
Autor: PYTEL J.
Wydawca: Wydział Teologiczny UAM Redakcja Wydawnictw
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 205

Promocja

Cena: 26.25 19.90 zł

Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera zgodnie ze swym statutem promuje również innych pisarzy. (…) Obecnie Stowarzyszenie upomniało się o dwóch wielkich pisarzy z poznańskiego środowiska pisarskiego. Pierwszy z nich to Przemysław Bystrzycki, bohater narodowy, „Skoczek-Cichociemny" kawaler Orderu Virtuti Militari, honorowy Obywatel Poznania i Przemyśla. Drugi, to Eugeniusz Paukszta, pisarz, który miał wizję integracji Ziem Zachodnich i Północnych z Macierzą.

W prezentowanej pozycji znajdują się następujące artykuły:

- PAWEŁ BORTKIEWICZ - Słowo wprowadzenia
- KAROLINA RUTA - Życie i twórczość Romana Brandstaettera
- KAROLINA RUTA - Romana Brandstaettera sposoby nazywania Boga w powieści Jezus z Nazarethu
- EWA KRAWIECKA - Ze świateł zostały stworzone światy. Symbolika lumenarna Asyżu na podstawie Kręgu biblijnego i franciszkańskiego Romana Brandstaettera
- PAWEŁ PLICHTA - Romana Brandstaettera Sitz im Leben - szkic o twórczości pisarza w perspektywie kulturoznawczej
- ANASTAZJA SEUL - Gody w Kanie Galilejskiej według Romana Brandstaettera
- ANNA RZYMSKA - Inne kwiatki świętego Franciszka z Assyżu Romana Brandstaettera dziś odczytywane
- IGOR BARANÓW - Kroniki Assyżu i inne «kwiatki» Romana Brandstaettera na ziemi rosyjskiej
- KAROLINA RUTA - Przemysława Bystrzyckiego opatrznościowa droga przez życie
- JAN KANTY PYTEL - Pożegnanie Przemysława Bystrzyckiego (1923-2004)
- BERNARD KOŁODZIEJ - Cichociemni - zapomniani bohaterowie II wojny światowej
- KAZIMIERZ BEDNARSKI - Sacrum w twórczości pisarskiej Eugeniusza Paukszty
- DOMINIK PAUKSZTA - Środowisko życiowe i przestrzeń twórczości pisarskiej mojego Ojca

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-60598-90-0.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek