Literaturoznawstwo
OBRAZ ROSJI W LITERATURZE POLSKIEJ

OBRAZ ROSJI W LITERATURZE POLSKIEJ

ISBN: 83-7654-193-8
Autor: FIEĆKO J.RED.
Wydawca: PTPN
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 455


Cena: 35.99 zł

Słowo wstępne

Część I. Moskwa - od Kochanowskiego do oświeconych

Bogdan Walczak
Polska - Rosja przez pryzmat języka

Katarzyna Meller
Szesnastowieczne fundamenty stereotypu Moskwy i Moskala. Jezda do Moskwy Jana Kochanowskiego

Dariusz Chemperek
Państwo moskiewskie i jego mieszkańcy w literaturze polskiej XVII wieku. Panorama

Alicja Pihan-Kijasowa
Obraz dworu carskiego w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XVII wieku

Józef Tomasz Pokrzy wniak
Rosja Ignacego Krasickiego i Franciszka Karpińskiego

Część II. Rosja i romantycy

Elżbieta Dąbrowicz
Moskale i Rosjanie w literaturze pierwszej dekady Królestwa Kongresowego .. 95 Łukasz Słaby
Żołnierz nad rzeką Moskwą, Polak w piekle. Rosja w twórczości Kazimierza Brodzińskiego (1812-1813; 1830-1832)

Jerzy Fiećko
Co zrobić z Rosją? Mickiewicz, Krasiński i inni

Maciej Junkiert
W cieniu Rosji? Mit jedności grecko-słowiańskiej w twórczości Adama Mickiewicza

Rolf Fieguth
Obraz Rosji w powieści Agaj-Han Zygmunta Krasińskiego

Włodzimierz Toruń
Rosja w myśli Norwida

Joanna Klausa-Wartacz
Obrazy zesłania w Poezjach Tadeusza Łady-Zabłockiego

Część III. Rosja pozytywistów i innych

Mikołaj Sokołowski
Kraszewski, Rosja, towianizm

Andrzej Waśko
Rosja i romantyczne residuum w „pamiętniku" Polska i Moskwa Apolla Nałęcz-Korzeniowskiego

Artur Kijas
Rosja i Rosjanie w Pamiętnikach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (z perspektywy historyka)

Józef Bachórz
Bolesław Prus o Rosjanach i Rosji

Grażyna Borkowska
Rosja Orzeszkowej

Katrin Kuehn
Ciemięzcy, ustawodawcy, kolonizatorzy - Rosja i Prusy w prozie Marii Konopnickiej

Część IV. Od caratu do komunizmu

Peter Salden
W kwestii literackiej: list Wiktora Gomulickiego do literatów polskich i rosyjskich jako diagnoza stanu polsko-rosyjskich stosunków literackich u schyłku XIX wieku

Jens Herith
Rosja jako „czarna skrzynka" katastrofizmu polskiego

Wiesław Ratajczak
Rosja Josepha Conrada

Wojciech Kudyba
Inferno komunizmu w Pożodze Zofii Kossak-Szczuckiej

Ryszard K. Przybylski
Rosja Wata

Michael Düring
Obraz Związku Radzieckiego w prozie Tadeusza Konwickiego (ze szczególnym uwzględnieniem Małej apokalipsy)

Krzysztof Trybuś
Pamięć Rosji - pamięć Katynia. Z dziejów dyskursu

Indeks nazwisk

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-7654-193-8.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek