Językoznawstwo
FILOLOGIA WOBEC WYZWAŃ KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ: OD WSPÓŁPRACY Z...

FILOLOGIA WOBEC WYZWAŃ KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ: OD WSPÓŁPRACY Z...

ISBN: 978-83-232-3833-1
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 238


Cena: 29.00 zł

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Filolog a otoczenie gospodarcze

1.1. Filolog – próba definicji

1.1.1. Filolog: kim jest?

1.1.2. Filolog: drogi do zawodu

1.1.3. Filolog: rynek pracy

1.2. Filologia a współpraca ze środowiskiem gospodarczym

1.2.1. Kształtowanie relacji ekonomicznych z otoczeniem gospodarczym

jako misja uczelni

1.2.2. Możliwości współpracy kierunków filologicznych z otoczeniem gospodarczym

1.2.3. Formy i obszary współpracy kierunków filologicznych z sektorem

gospodarczym

1.2.4. Przykłady współpracy kierunków filologicznych z sektorem gospodarczym

1.3. Podsumowanie

2. Filolog a znajomość specjalistycznych odmian języka obcego

2.1. „Języki specjalistyczne” a „język ogólny”

2.1.1. Autonomiczność języków specjalistycznych względem języka ogólnego

2.1.2. Kwestia zawierania się języków specjalistycznych w języku ogólnym

2.1.3. Implikacje dydaktyczne

2.2. Języki specjalistyczne: przegląd koncepcji lingwistycznych i dydaktycznych

2.2.1. Języki specjalistyczne jako style lub rejestry

2.2.2. Subjęzyki specjalistyczne: orientacja terminologiczna i ściśle zaplanowana

progresja

2.2.3. Pragmatyczna wizja języka: analiza potrzeb i analiza dyskursu

2.2.4. Działanie językowe jako część praktyk zawodowych

2.2.5. Rozwój badań z zakresu lingwistyki JS oraz glottodydaktyki specjalistycznej:

implikacje dla kształcenia filologów

2.3. Koncepty przydatne w nauczaniu JOS

2.3.1. Terminologia specjalistyczna

2.3.2. Tekst specjalistyczny

2.3.3. Dyskurs specjalistyczny

2.3.4. Gatunki specjalistyczne

2.3.5. Styl i rejestr

2.3.6. Sposób ujmowania JOS a implikacje dydaktyczne

2.4. Języki specjalistyczne w programach studiów filologicznych

2.4.1. Tłumaczenia specjalistyczne

2.4.2. Języki branżowe oraz zawodowe na studiach filologicznych

2.4.2.1. Język ekonomiczny i język biznesu

2.4.2.2. Język prawniczy

2.4.2.3. Język turystyki i hotelarstwa

2.4.2.4. Inne JOS proponowane filologom

2.4.3. Wiedza specjalistyczna oraz specjalistyczne normy socjolingwistyczne

2.4.4. Poziom znajomości języka ogólnego a wprowadzanie JOS

2.5. Przygotowanie specjalistyczne filologów: konkluzje i wnioski

3. Filolog jako nauczyciel języka obcego specjalistycznego

3.1. Ewolucja profilu zawodowego nauczyciela języka obcego

3.2. Nauczyciel języka specjalistycznego: osoba do (zbyt?) wielu zadań

3.2.1. Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego

3.2.2. Role nauczyciela języka specjalistycznego

3.2.3. Zadania nauczyciela języka specjalistycznego

3.3. Planistyczne działania nauczyciela na rzecz kształcenia językowego dla potrzeb

i do celów zawodowych

3.4. Programowanie kształcenia w zakresie JOS: potencjalne trudności

3.4.1. Analiza zapotrzebowania na kurs

3.4.2. Analiza potrzeb

3.4.3. Pozyskanie danych źródłowych

3.4.4. Opracowanie ćwiczeń

3.5. Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce

3.5.1. Standardy określające przygotowanie do zawodu nauczyciela języka

obcego

3.5.2. Standardy określające przygotowanie do nauczania języka obcego specjalistycznego

3.5.3. Kształcenie nauczycieli języków obcych specjalistycznych w polskich

publicznych szkołach wyższych

3.6. Kształcenie nauczycieli języków obcych specjalistycznych – perspektywy

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

Aneks 1. Odniesienia do JOS w nazwach programów studiów filologicznych

Aneks 2. Tłumaczenie specjalistyczne w programach kierunków filologicznych

Aneks 3. JOS w programach kierunków filologicznych

Aneks 4. JOS ekonomii i biznesu

Aneks 5. JOS prawne i prawnicze

Aneks 6. JOS turystyki i pokrewne

Aneks 7. Inne JOS proponowane filologom

Summary (Philology and the Challenges of Specialist Communication: from Cooperation

with Business to Teacher Training)

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3833-1.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek