Filologie obce
TWÓRCZOŚĆ POETYCKA ANTUNA BRANKA SIMICIA Z PROBLEMÓW POEZJI CHORWACKIEGO

TWÓRCZOŚĆ POETYCKA ANTUNA BRANKA SIMICIA Z PROBLEMÓW POEZJI CHORWACKIEGO

ISBN: 83-232-1023-3
Autor: PIENIĄŻEK K.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicz Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 234


Cena: 8.50 zł

W swych badaniach zastosowała metodę hermeneutyczną. Wytyczywszy w polu przedmiotowym kręgi zasadniczych problemów: kultury, artysty, sztuki i obsługującego ją języka rozdział II, Boga, ciała i śmierci rozdział III, prowadzi przez nie czytelnika tropem antropologicznej refleksji współczesnych filozofów i teoretyków kultury, zwłaszcza Bachelarda, Gadamera, Heideggera, Jaspersa, Merleau-Ponty'ego, Ricoeura. Rozprawa przybliża nie tylko twórczość poety i jego rodzimy kontekst literacki, ale także wiele wątków XX-wiecznej myśli filozoficznej i estetycznej.

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-232-1023-3.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek