Filologie obce
WIDZĘ RZEKI SZEROKIE... KOMPLET 2 TOMY

WIDZĘ RZEKI SZEROKIE... KOMPLET 2 TOMY

ISBN: 978-83-944926-1-8
Autor: KOCH J.,OCZKO P.RED.
Rok wydania: 2018

Nowość

Cena: 160.00 zł

Tom 1 zawiera:

Tytułem wstępu, lecz bez tytułu
Jerzy Koch, Piotr Oczko

Hendrik czy Heinrich? Początki piśmiennictwa niderlandzkiego
Piotr Oczko

Rycerze, wasale i miłość. Czas wielkiej średniowiecznej epiki
Piotr Oczko

Wszyscy święci. Średnioniderlandzka literatura religijna
Małgorzata Dowlaszewicz

Sztuka z kościoła, jarmarku i oberży. Średniowieczny dramat niderlandzki
Piotr Oczko

Kultura literacka miast Brabancji w XVI wieku: Bruksela, Lowanium i Antwerpia
Rafał Szmytka

Reformacja i niderlandzka publicystyka religijno-polityczna do roku 1566
Rafał Szmytka

Publicystyka okresu de Opstand 1568-1587
Rafał Szmytka

Z Południa na Północ. Skomplikowana geografia niderlandzkiego renesansu
Piotr Oczko

Kształtowanie się nowego narodu. Mity państwotwórcze w literaturze Holandii XVII wieku
Piotr Oczko

Kraj książki. Drukarstwo i rynek wydawniczy w Niderlandach od XV do XVII wieku
Piotr Oczko

Wiek siedemnasty w jednym życiorysie. Joost van den Vondel
Piotr Oczko

Stoicki jak Lipsjusz, rozsądny jak Grocjusz, cnotliwy jak Platon – kilka refleksji o niderlandzkim wieszczu Pieterze Corneliszoonie Hoofcie
Jan Urbaniak

Constantijn Huygens − wirtuoz poezji i życia
Przemysław A. Paluszek

Od retoryków do klasyków. Dramat i teatr niderlandzki w XVII wieku
Piotr Oczko

O złych babach i rozpustnych młynarzach. Gerbrand Adriaenszoon Bredero i holenderskie farsy XVII wieku
Piotr Oczko

Mały poczet poetek i poetów niderlandzkich, czyli inne autorki i autorzy XVII wieku
Piotr Oczko

Nie tylko Adagia. Niderlandzka literatura nowołacińska
Rafał Szmytka

Od Trojan do Batawów, czyli skąd pochodzą Niderlandczycy. Dziejopisarstwo w Kraju Nizin do czasów Pietera Corneliszoona Hoofta
Rafał Szmytka

„W sztukach ułomność swoją znam…” Dawna literatura kobieca
Małgorzata Dowlaszewicz

Słowo i obraz. Piśmiennictwo Złotego Wieku a sztuki piękne
Piotr Oczko

„Słowa Pańskie są czyste jak srebro…” Biblia w kulturze Niderlandów XVI i XVII wieku
Piotr Oczko

Jak żyć? Jak kochać? Jak gotować? Jacob Cats i poradniki Złotego Wieku
Piotr Oczko

„Pobawmy się teraz orzechami w rynsztoku!” Niderlandzkie piśmiennictwo dla dzieci i o dzieciach do końca XVII wieku
Piotr Oczko

Na podbój świata. Bontekoe i dawne piśmiennictwo podróżnicze
Małgorzata Dowlaszewicz

Polska i Niderlandy w Europie. Pierwsze stulecia współobecności w Europie i początki wzajemnych powiązań kulturalno-literackich
Andrzej Borowski

Pomiędzy gallofilią a holenderskością. Charakterystyka literatury niderlandzkiej okresu oświecenia
Jan Urbaniak

Zwolennicy doctrine classique i narodowi poeci, czyli spór o charakter niderlandzkiej literatury na przełomie XVII i XVIII wieku
Jan Urbaniak

Pisarscy dorobkiewicze, spektatorowi moraliści i satyryczni paszkwilanci, czyli kilka refleksji o narodzinach holenderskiego rynku publikacji prasowych w XVIII stuleciu
Jan Urbaniak

Holenderski Werter i Sara o chłodnym sercu, czyli żar uczuć kontra dogmatyczny racjonalizm. Kilka uwag na temat charakteru holenderskiej powieści w drugiej połowie XVIII stulecia
Jan Urbaniak

Pióra w dłoń! Patriotyczna batalia o wolność
Jan Urbaniak

Tom 2 zawiera:

„Czyli więcéy wyszło, nie wiem”. Najstarsze przekłady z literatury niderlandzkiej
Jerzy Koch

Ojczyste ćwiczenia literackie w romantyzmie
Jerzy Koch

Romantycy – religijni i realistyczni
Jerzy Koch

Poniedziałek po niedzieli życia. XVII wiek dwieście lat później
Przemysław A. Paluszek

I. Inaczej o Innych – Spotkania z egzotycznymi kulturami w dziełach Jacoba Haafnera (1754-1809) i Christiaana Snoucka Hurgronjego
(1857-1936)
Jerzy Koch

II. Inaczej o Innych – Jacob Haafner (1754-1809). Czy z humanitaryzmu można zostać „barbarzyńcą”?
Jerzy Koch

III. Inaczej o Innych – ‘Abd al-Ghaff?r alias Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)
Jerzy Koch

W obronie Jawańczyków. Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820-1887)
Jerzy Koch

Między Zubożałym szlachcicem a Szczęściem w bogactwie. Uwagi na temat odbioru literatury niderlandzkiej w Polsce
Jerzy Koch

Literatura z Belgii w okresie Wielkiej Wojny. O „serii flamandzkiej” Antona Kippenberga
Paweł Zajas

Forma czy facet, pryzmat czy dogmat, albo o najważniejszej polemice literackiej międzywojnia
Jerzy Koch

Krajobraz po filaryzacji. Światopoglądowe podziały na przełomie XIX i XX wieku
Jerzy Koch

Głos zaangażowanej neutralności
Jerzy Koch

Katolickie kłótnie: „Roeping”, „De Valbijl”, „De Gemeenschap”, „De Nieuwe Gemeenschap”, „De Bundel”
Jerzy Koch

Protestanckie drogi i rozdroża
Jerzy Koch

Sygnały czasu, czyli lewica w literaturze międzywojennej
Jerzy Koch

Między obojętnością, zaangażowaniem a trywialnością. Recepcja literatury niderlandzkiej w latach 1900-1939
Jerzy Koch

Polsko-niderlandzkie relacje i kontakty w ramach międzywojennej sieci awangardy literacko-artystycznej
Michał Wenderski

Przypływy. Uwagi o obecności literatury niderlandzkiej w Polsce 1945-1990
Jerzy Koch

Nadzieja polskich scen? O powojennej recepcji naturalistycznego dramatu Hermana Heijermansa
Jerzy Koch

Niderlandzka literatura niefikcjonalna. Problem gatunku
Paweł Zajas

Pisarze niderlandzkojęzyczni o podwójnych korzeniach kulturowych
Małgorzata Łyczykowska

Tęcza nad Skaldą i Amstelą. Niderlandzkie piśmiennictwo LGBT
Piotr Oczko

Bibliografia przekładów literatury niderlandzkiej
Małgorzata Dowlaszewicz, Jerzy Koch

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-944926-1-8.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek