Prawo
PRAWNE ASPEKTY WPROWADZANIA NOWEJ ŻYWNOŚCI NA RYNEK UNIJNY

PRAWNE ASPEKTY WPROWADZANIA NOWEJ ŻYWNOŚCI NA RYNEK UNIJNY

ISBN: 978-83-65287-63-2
Autor: SOKOŁOWSKI Ł.M.
Wydawca: Iuris
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 274


Cena: 68.25 zł

Przedmiotem rozważań poczynionych w pracy doktorskiej jest zagadnienie wprowadzania nowej żywności na rynek unijny.
Szczególnym wyzwaniem przed jakim staje WPR, rolnictwo i cały współczesny świat jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu rosnącego zapotrzebowania na środki spożywcze. Rozwiązaniem problemu zwiększającego się popytu na żywność powinien być wzrost produkcji konwencjonalnej żywności, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł pożywienia i wprowadzanie na rynek nowej żywności. Może być ona niespożywaną dotychczas w UE żywnością z państw trzecich albo wynikiem stosowania nowych sposobów produkcji lub przetwarzania. Są to jednak produkty, których bezpieczeństwo nie zostało dotychczas potwierdzone doświadczeniem bezpiecznej konsumpcji w UE. Z tego powodu może ona stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów w UE.

Celem pracy jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu w UE nowej żywności chronią zdrowie i życie ludzi, zapewniając jednocześnie swobodny przepływ tego rodzaju żywności w UE oraz ochronę interesów ekonomicznych zarówno konsumenta,jak i podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Adres tej strony: http://ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-65287-63-2.html
© by ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek