Księgarnia przy Fredry


W DIALOGU Z PRZESZŁOŚCIĄ

W DIALOGU Z PRZESZŁOŚCIĄ

ISBN: 83-232-1160-4
Autor: JAMROŻEK W.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicz Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 380

Promocja   

Cena: 62.48 56.23 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Niniejsza publikacja miała być w pierwotnym założeniu jej inicjatorów i redaktorów księgą jubileuszową, powstałą z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin oraz trzydziestopięciolecia pracy naukowej prof dra hab Jana Hellwiga, rocznic obchodzonych w 2001 roku. Redaktorzy i autorzy zawartych w niej studiów chcieli wyrazić swoje uznanie dla Jego dorobku i wkładu w rozwój historii wychowania, a jednocześnie przekonanie, że formalne przejście Profesora na emeryturę nie przerwie Jego aktywnej pracy naukowej i pedagogicznej.

Niestety, Profesor Jan Hellwig odszedł od nas niespodziewanie, w pełni sił twórczych 6 grudnia 2000 roku, w trakcie przygotowań do wydania książki. Jego przyjaciele i współpracownicy przyjęli ten fakt z głębokim żalem i smutkiem. W zmienionej sytuacji swoje studia i rozprawy dedykują pamięci Profesora Hellwiga, Przyjaciela, Współpracownika, Uczonego, Wychowawcy wielu kadr pedagogów i badaczy dziejów edukacji, Osoby, która zawsze gotowa była służyć innym swoją pomocą, radą i doświadczeniem.

W ciągu niemal roku, poprzedzającego odejście od nas na zawsze Profesora Jana Hellwiga, uzyskano teksty od 26 autorów, w tym także od 6 przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych, z którymi Profesor utrzymywał bliską współpracę. Redaktorzy, rozważając różne inne możliwości, zdecydowali się uszeregować te teksty według kryterium problemowo-chrono-logicznego. Sądzą, że tak zamieszczone w księdze studia i rozprawy będą zarazem pewnym zbiorowym odniesieniem do podstawowych kierunków charakteryzujących dorobek badawczy Profesora Jana Hellwiga.

Spis treści:

Słowo wstępne (WIESŁAW JAMROŻEK, DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK).

Preface (WIESŁAW JAMROŻEK, DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK)

Profesor Jan Hellwig -historyk edukacji (1931-2000) (WIESŁAWJAMROŻEK).

Bibliografia prac Profesora ]ana Hellzoiga za lata 1963-2000 (JUSTYNA GULCZYŃSKA) . . .

I. Z METODOLOGII, TEORII I DYDAKTYKI HISTORII WYCHOWANIA

KRZYSZTOF KABZIŃSKI, Rola historii wychowania we współczesnym sporze o model nauk pedagogicznych.

WANDA BOBROWSKA-NOWAK, Inspiracje badań problematyki z zakresu historii wychowania i oświaty w Polsce czerpane z materiałów źródłowych i opracowań naukowych

KRISTOF DAMS, MARC DEPAEPE, FRANK SIMON, "By indirections finding directions out": Classroom history, sources, and objectwes.

WŁODZIMIERZ GORISZOWSKI, Wdrażanie młodzieży do kształcenia i samokształcenia opartego na studiach literaturowych - problem współczesnej edukacji

FRANZ PÓGGELER, Zwischen Nationalbeiousstsein und Weltoffenheit: Europaische Per-spektiven der pddagogischen Historiographie .

II. Z DZIEJÓW WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA (DO PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU)

DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, Dzieci nieślubne w dawnej Polsce

NANTKOLIEVENDODDE, Whydowelearn toreadl

MARTTI T. KUIKKA, Public education before public schools (1866) inPinland.

CZESŁAW MAJOREK, Konserwatyzm programowy kursów metody i preparand nauczycielskich w Galicji (1805-1871).

ANDRZEJ MEISSNER, Rola Lwowa w rozwoju teorii wychowania przedszkolnego w okresie autonomii galicyjskiej.

TERESA WRÓBLEWSKA, Działalność oświatowo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Służek wiatach 1878-1918

III. Z TEORII I PRAKTYKI EDUKACYJNEJ XX WIEKU

AGNIESZKA STOPINSKA-PAJĄK, Status naukowy andragogiki w Drugiej Rzeczypospolitej .

DANUTA DRYNDA, Kształcenie do wartości w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej. Historyczne inspiracje dla współczesności.

TADEUSZ WIECZOREK, Geneza ludowych szkół rolniczych w Polsce

ZYGMUNT RUTA, Warunki lokalowe i materialne seminariów nauczycielskich w Okręgu Szkolnym Lwowskim w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej .

KRZYSZTOF JAKUBIAK, Przyczynek do dziejów Związku Zawodowego Wychowawców Polskich Zakładów Wychowawczych (1926-1934)

MARIAN WALCZAK, O niektórych stratach w edukacji Polaków w latach 1939-1945

IV. Z BIOGRAFISTYKI EDUKACYJNEJ

STANISŁAW SZAJEK, Pedagogika pracy Augusta Hermanna Franckego

STANISŁAW GAWLIK, Grzegorz Piramowicz - proboszcz parafii w Kurowie, Końskowoli i Międzyrzecu Podlaskim.

LECH MOKRZECKI, Z tradycji pozaszkolnej działalności oświatowej w Krakowie.

TADEUSZ JAŁMUŻNA, Pedagogiczna i związkowa działalność Henryka Ochędalskiego . . . DANUTA KOŹMIAN, Edukacja nauczycieli szkół powszechnych i średnich w poglądach

Albina Jakiela (1900-1944) .

STEFAN WOŁOSZYN, Publicystyka pedagogiczna Janusza Korczaka okresu międzywojnia i jej zakorzenienie w rzeczywistości społecznej

ŁUCJA KABZIŃSKA, Józef Mirski jako propagator nowego wychowania w Polsce okresu międzywojennego

Zobacz także:


IURA ET LEGES MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH STANISŁAW BRZOZOWSKI
WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH STANISŁAW BRZOZOWSKI


SOME CONSTRUCTIVE THOUGHTS ABOUT GENERAL PHILOLOGY

LISTY NIEPOKORNYCH
LISTY NIEPOKORNYCH


O UNIEWAŻNIANIU I WAŻNOŚCI HUMANISTYKI

IN GREMIUM T.3 STUDIA NAD HISTORIĄ KULTURĄ I POLITYKĄ
IN GREMIUM T.3 STUDIA NAD HISTORIĄ KULTURĄ I POLITYKĄ

METODOLOGICZNE PODSTAWY NAUKOWEGO ROZWOJU STUDENTÓW
METODOLOGICZNE PODSTAWY NAUKOWEGO ROZWOJU STUDENTÓW

ROZPRAWA Z ODYSEM TRZY SZKICE Z HUMANISTYKI INTEGRALNEJ
ROZPRAWA Z ODYSEM TRZY SZKICE Z HUMANISTYKI INTEGRALNEJ

ETOS HUMANISTYCZNY
ETOS HUMANISTYCZNY

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery