Księgarnia przy Fredry


PROBLEMY RÓWNOWAGI SYSTEMU JĘZYKOWGO I MOŻLIWOŚCI W JEGO OBRĘBIE NA POZIOMIE

PROBLEMY RÓWNOWAGI SYSTEMU JĘZYKOWGO I MOŻLIWOŚCI W JEGO OBRĘBIE NA POZIOMIE

ISBN: 83-232-1527-8
Autor: PAWLIK J.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 262

Promocja   

Cena: 43.68 39.31 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

WSTĘP

1. Pojęcie równowagi językowej i jej składniki
2. Prawa naukowe a prawa językowe
3. Podstawy metodologiczne pracy a problem uniwersaliów językowych
Część pierwsza
UJĘCIE SYNCHRONICZNE
Rozdział 1. Zagadnienia równowagi systemu na poziomie fonemów segmentalnych
1.1. Podstawowy opis fonetyczny dźwięków mowy
1.1.1. Samogłoski
1.1.2. Spółgłoski
1.1.2.1. Sposób artykulacji
1.1.2.2. Miejsce artykulacji
1.2. Typologia fonologiczna systemów dźwiękowych świata na poziomie segmentalnym
1.3. Wyrazistość audytywna systemu fonologicznego jako przejaw dążenia do precyzji językowej
1.3.1. Właściwości akustyczne a percepcja audytywna dźwięków mowy
1.3.2. Samogłoski
1.3.3. Spółgłoski
1.4. Tendencja do minimalizacji wysiłku na poziomie elementów segmentalnych systemu fonologicznego
1.4.1. Samogłoski
1.4.2. Spółgłoski
1.5. Symetria i asymetria systemów fonologicznych
Rozdział 2. Reguły łączenia fonemów, czyli gramatyka fonologiczna
2.1. Pojęcie sylaby jako nosiciela fonologicznych cech diakrytycznych
2.2. Struktura sylaby a równowaga językowa
2.2.1. Fonetyczne właściwości elementów sylabotwórczych
2.2.2. Budowa sylaby i jej odmiany
2.2.3. Zasady sylabizacji tekstu
2.2.4. Typy struktur sylabicznych w językach świata
2.3. Równowaga w obrębie systemu łączliwości fonemów
2.4. Czynniki fonologiczne i pozafonologiczne decydujące o długości znaku językowego
Rozdział 3. Prozodyczne właściwości języka a system równowagi fonologicznej
3.1. Przycisk jako główny korelat akcentu
3.1.1. Równowaga systemu akcentuacji wyrazowej
3.2. Wysokość tonu jako korelat akcentu i jako cecha autonomiczna
3.2.1. Ton jako główna prozodyczna cecha diakrytyczna
3.2.1.1. Różnice wysokości tonu sylab a problem równowagi językowej
3.2.2. Intonacja jako prozodyczny element gramatycznej struktury zdania
3.2.2.1. Intonacja zdaniowa w systemie równowagi językowej
3.3. Iloczas jako korelat akcentu i jako cecha autonomiczna
3.3.1. Iloczas w sylabie akcentowanej
3.3.2. Iloczas w sylabie nieakcentowanej
3.3.3. System iloczasu a równowaga języka
3.4. Istota funkcji dystynktywnej cech prozodycznych
Rozdział 4. Materialna realizacja systemów fonologicznych na poziomie tekstu
4.1. Problem podstawowej jednostki percepcji sygnałów mowy
4.2. Rozbieżności między systemem fonetycznym a fonologicznym
4.2.1. Pojęcie fonemu w ujęciu strukturalnym
4.2.2. System fonetyczny jako wyraz materialnej realizacji systemu fonologicznego
4.3. Neutralizacja jednostek dystynktywnych jako czynnik równowagi i fonicznej
4.3.1. Pojęcie neutralizacji opozycji dystynktywnych
4.3.2. Typy neutralizacji opozycji dystynktywnych
4.3.3. Neutralizacja jako wyraz prawa najmniejszego wysiłku
4.3.3.1. Neutralizacja związana z otoczeniem
4.3.3.2. Neutralizacja związana ze strukturą
4.3.4. Neutralizacja jako wyraz dążenia do precyzji formy językowej
Część druga
UJĘCIE DIACHRONICZNE
1. Zmiana fonetyczna a zmiana językowa
2. Charakterystyka zmiany fonetycznej i fonologicznej oraz ich typologia
3. Cele i podstawy metodologiczne fonologii diachronicznej
Rozdział 5. Zmiana fonetyczna a stan równowagi języka w ujęciu Andre Martineta
5.1. Homonimia jako hamulec zmian fonetycznych
5.2. Komunikacyjna rola kontekstu językowego
5.3. Podstawowe schematy zmian funkcjonalnych
5.4. Obciążenie funkcjonalne jako czynnik stabilności fonemu
5.5. Zalety systemu opozycji skorelowanych
5.6. Wymogi systemu stabilizacji fonologicznej
5.7. Złożoność artykulacyjna fonemu a jego częstość użycia
5.8. Rodzaje zmian fonetycznych
5.8.1. Angielskie zmiany iloczasowe i tzw. wielka przesuwka samogłosek
5.8.2. Zmiany spółgłoskowe a wymogi równowagi systemu fonologicznego
5.8.2.1. Zasada maksymalnej dyferencjacji fonetycznej na przykładzie rozwoju s w językach indoeuropejskich
5.8.2.2. Lenieją spółgłosek w językach celtyckich i zachodnioromańskich
5.8.2.2.1. Lenieją celtycka
5.8.2.2.2. Lenieją zachodnioromańska
5.8.2.3. Rewolucja fonologiczna systemu sybilantów hiszpańskich w okresie Złotego Wieku
Rozdział 6. Rola czynników równowagi językowej jako uwarunkowania dla zmian fonetycznych
6.1. Wyrazistość opozycji fonologicznych jako motywacja zmiany głosowej
6.2. Zasada najmniejszego wysiłku jako motywacja zmiany głosowej
6.3. Tendencja do ekspresywności środków językowych jako motywacja zmian głosowych
6.4. Problem przyczynowości i celowości zmian fonetycznych
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
PROBLEMS OF EQUILIBRIUM OF THE LINGUISTIC SYSTEM AND POSSIBILITIES OF ITS CHANGE

Zobacz także:

ODCZASOWNIKOWE PEJORATYWNE NAZWY SUBIEKTÓW Z FORMANTEM
ODCZASOWNIKOWE PEJORATYWNE NAZWY SUBIEKTÓW Z FORMANTEM

SŁOWNIK STARORUSKICH NAZW OSOBOWYCH
SŁOWNIK STARORUSKICH NAZW OSOBOWYCH

NOMEN OMEN STUDIUM ANTROPONIMICZNO AKSJOLOGICZNE
NOMEN OMEN STUDIUM ANTROPONIMICZNO AKSJOLOGICZNE


ROZARIUSZE Z POLSKIMI GŁOSAMI

PHONOLOGY FOR THE LISTENER AND LANGUAGE LEARNER
PHONOLOGY FOR THE LISTENER AND LANGUAGE LEARNER

LEKTURY PODRĘCZNE
LEKTURY PODRĘCZNE

MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY JĘZYK OBRAZ STEREOTYP
MIASTO I JEGO MIESZKAŃCY JĘZYK OBRAZ STEREOTYP

PODSTAWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO DRUGIEGO
PODSTAWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO DRUGIEGO

NAZWY TERENOWE NA POGRANICZU WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIM
NAZWY TERENOWE NA POGRANICZU WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIM

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery