Księgarnia przy Fredry


TRAKTAT USTANAWIAJĄCY KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY W PORÓWNANIU Z KONTYTUCJAMI

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY W PORÓWNANIU Z KONTYTUCJAMI

ISBN: 83-232-1670-3
Autor: BIELAWSKA A.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 267

Promocja   

Cena: 36.75 33.08 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wstęp
Rozdział I. Religia, wyznanie i światopogląd
1. 1. Preambuły
1. 1. 1. Preambuły z wartościami chrześcijańskimi
1. 1. 2. Preambuły neutralne światopoglądowo
1. 1. 3. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
1. 2. Państwa Unii Europejskiej a status Kościołów
1. 2. 1. Status Kościoła w państwach określanych jako wyznaniowe.
1. 2. 2. Status Kościoła w państwach neutralnych światopoglądowo
o modelu przyjaznego rozdziału
1. 2. 3. Status Kościoła a model ostrej separacji (zdecydowanej opozycji)
1. 2. 4. Status Kościoła w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla
Europy
1. 3. Wartości chrześcijańskie i religia
1. 3. 1. Konstytucje narodowe a wolność obywateli w zakresie wyznawanej religii, wolność wiary i wykonywania praktyk religijnych
1. 3. 2. Wolność myśli, sumienia i wyznania w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy
Rozdział II. Podstawowe prawa i wolności jednostki
2. 1. Podstawowe prawa i wolności w konstytucjach państw członkowskich Unii
2. 2. Konstytucje narodowe odwołujące się do praw i wolności człowieka i obywatela
2. 3. Konstytucje państw członkowskich Unii przywołujące niezbywalne i nienaruszalne prawa człowieka
2. 4. Prawa i wolności w Unii Europejskiej
2. 5. Równość i wolność obywateli bez względu na wyznawaną religię
2. 5. 1. Równość wobec ustaw i prawa bez względu na religię i wy
znanie
2. 5. 2. Dyskryminacja i prześladowanie z powodu wyznania
2. 5. 3. Równość i wolność bez względu na wyznanie oraz niedyskryminacja w Traktacie
2. 6. Konstytucje narodowe przywołujące Europejską Konwencję Praw
Człowieka
2. 7. Konstytucje narodowe przywołujące Powszechną Deklarację Praw
Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
2. 8. Prawa człowieka i podstawowe wolności zawarte w umowach
międzynarodowych
Rozdział III. Podstawowe konstytucyjne zasady ustrojowe
3. 1. Forma rządu
3. 2. Struktura terytorialno-administracyjna
3. 2. 1. Państwa unitarne
3. 2. 2. Państwa złożone
3. 3. Reżim polityczny
3. 3. 1. Zasad suwerenności narodu
3. 3. 2. Zasada państwa prawnego (zasada praworządności)
3. 3. 3. Zasada trójpodziału i równoważenia się władz
Rozdział IV. Podstawowe zasady konstytuujące Unię Europejską w świetle Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
4. 1. Unia Europejska a państwa członkowskie
4. 1. 1. Kompetencje Unii Europejskiej
4. 1. 2. Wzmocniona współpraca
4. 2. Demokracja a Unia Europejska
4. 2. 1. Obywatelstwo europejskie
4. 2. 2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
4. 3. Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej
4. 3. 1. Instytucje Unii Europejskiej
4. 3. 2. Inne instytucje UE
4. 3. 3. Organy doradcze Unii Europejskiej
4. 3. 4. Akty prawne Unii
Rozdział V. Systemy polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej..
5. 1. Republika Austrii
5. 2. Królestwo Belgii
5. 3. Republika Cypru
5 4. Republika Czeska
5. 5 Królestwo Danii
5 . 6. Republika Estonii
5 . 7 Republika Finlandii
5. 8Republika Francuska
5. 9. Republika Grecji
5. 10. Królestwo Hiszpanii
5 11. Królestwo Holandii
5. 12. Republika Irlandii
5. 13. Republika Litewska
5. 14. Wielkie Księstwo Luksemburga
5. 15. Republika Łotewska
5. 16. Republika Malty
5. 17. Republika Federalna Niemiec
5. 18. Rzeczpospolita Polska
5. 19. Republika Portugalska
5. 20. Republika Słowacka
5. 21. Republika Słowenii
5. 22. Królestwo Szwecji
5. 23. Republika Węgierska
5. 24. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii
5. 25. Republika Włoska
Zakończenie
Literatura
The Treaty establishing a Constitution for Europę as compared with the
Constitutions of Member States of the European Union. Selected
aspects (Summary)
Biogramy

Zobacz także:

KRYMINALISTYCZNY LEKSYKON ŚLEDZTWA
KRYMINALISTYCZNY LEKSYKON ŚLEDZTWA

TRAKTAT Z LIZBONY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU..
TRAKTAT Z LIZBONY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU..

SAMORZĄD TERYTORIALNY PAŃSTW EUROPEJSKICH
SAMORZĄD TERYTORIALNY PAŃSTW EUROPEJSKICH

Z PROBLEMATYKI PRAWNEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z PROBLEMATYKI PRAWNEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ŚRODKI PRAWNE OGRANICZAJĄCE UNIKANIE I UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA
ŚRODKI PRAWNE OGRANICZAJĄCE UNIKANIE I UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA

KARTA NAUCZYCIELA KOMENTARZ
KARTA NAUCZYCIELA KOMENTARZ

SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ
SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ


STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 3/2019

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DZIEDZINIE ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DZIEDZINIE ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery