Księgarnia przy Fredry


PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRAWO SPÓŁEK

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRAWO SPÓŁEK

ISBN: 83-7627-049-4
Autor: GAWRYSIAK A.
Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o.
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 142

Promocja   

Cena: 45.00 36.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Niniejszy podręcznik "Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek" prezentuje odpowiednie regulacje zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w szczególności art. 49-55) oraz w unijnym prawie pochodnym na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W książce wskazano, z jakimi problemami zmagają się instytucje Unii Europejskiej przy tworzeniu regulacji dotyczących prawa spółek, a także państwa członkowskie (w tym Polska), które dostosowują swoje ustawodawstwo do prawa unijnego.

Spis treści

Część I. Prawo przedsiębiorczości

1. Prawo przedsiębiorczości
1.1. Źródła prawa
1.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości
1.2.1. Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości
1.2.1.1. Pierwotna swoboda przedsiębiorczości
1.2.1.2. Wtórna swoboda przedsiębiorczości
1.2.1.3. Różnice między pierwotną a wtórną swobodą przedsiębiorczości
1.2.2. Uprawnienia akcesoryjne względem swobody przedsiębiorczości
1.2.3. Działalność wyłączona z zakresu swobody przedsiębiorczości
1.2.3.1. Działalność, która w jednym z państw członkowskich jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej
1.2.3.2. Upoważnienie do wyłączania niektórych rodzajów działalności ze stosowania postanowień rozdziału „Prawo przedsiębiorczości”
1.3. Delimitacja swobody przedsiębiorczości w prawie Unii Europejskiej
1.3.1. Swoboda przedsiębiorczości a zakaz dyskryminacji (artykuł 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)
1.3.2. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ pracowników
1.3.3. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ usług
1.3.4. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ kapitału
1.3.5. Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ towarów
1.4. Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości
1.4.1. Osoby fizyczne – obywatele innego państwa członkowskiego
1.4.2. Spółki – przynależne innego państwa członkowskiego
1.4.2.1. Definicja spółki
1.4.2.2. Warunki korzystania ze swobody przedsiębiorczości przez spółkę
1.4.3. Przynależni państwa członkowskiego w stosunku do swego państwa
1.4.4. Przynależni państw trzecich i bezpaństwowcy
1.5. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości
1.5.1. Podział według kryterium charakteru regulacji powodującej ograniczenie
1.5.1.1. Ograniczenia dyskryminujące
1.5.1.2. Ograniczenia niedyskryminujące
1.5.2. Podział według kryterium źródła pochodzenia ograniczenia
1.5.2.1. Ograniczenia pochodzące od państwa przyjmującego
1.5.2.2. Ograniczenia pochodzące od państwa pochodzenia
1.5.2.3. Ograniczenia pochodzące od instytucji Unii
1.5.2.4. Ograniczenia pochodzące od podmiotów indywidualnych
1.5.3. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości a negacja swobody przedsiębiorczości
1.5.4. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości a sytuacje, w których nie mają zastosowania przepisy o swobodzie przedsiębiorczości
1.6. Możliwość uzasadniania ograniczeń swobody przedsiębiorczości
1.6.1. Uwagi wstępne
1.6.2. Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne
1.6.3. Bezwzględne wymogi dotyczące dobra ogólnego
1.7. Nadużycie swobody

Część II. Prawo spółek

1. Pojęcie i źródła europejskiego prawa spółek
1.1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a prawo spółek
1.2. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej a prawo spółek
1.3. Prawo pochodne a prawo spółek
1.4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości a prawo spółek
1.5. Dokumenty Komisji i raporty ekspertów a prawo spółek
2. Specyficzne kwestie związane ze swobodą przedsiębiorczości spółek oraz ze swobodą przepływu kapitału w kontekście prawa spółek
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki
2.3. Połączenia i podziały transgraniczne
2.4. „Złota akcja”
3. Harmonizacja krajowego prawa spółek
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Przegląd ważniejszych postanowień dyrektyw i zaleceń europejskiego prawa spółek
3.2.1. Regulacje odnoszące się do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowo-akcyjnych
3.2.1.1. Ujawnianie dokumentów i danych
3.2.1.1.1. Dyrektywa 2009/101
3.2.1.1.2. Jedenasta Dyrektywa
3.2.1.1.3. Zielona księga z dnia 4 listopada 2009 r.
3.2.1.2. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki w organizacji
3.2.1.3. Ważność zobowiązań spółki
3.2.1.4. Nieważność spółki
3.2.1.5. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
3.2.2. Regulacje odnoszące się do spółek kapitałowych i niektórych spółek osobowych
3.2.2.1. Czwarta Dyrektywa – roczne sprawozdania finansowe
3.2.2.2. Siódma Dyrektywa – konsolidowane sprawozdania finansowe
3.2.2.3. Dyrektywa 2006/43/WE – badanie rocznych sprawozdań finansowych
3.2.3. Regulacje odnoszące się jedynie do spółek akcyjnych
3.2.3.1. Druga Dyrektywa – dyrektywa kapitałowa
3.2.3.2. Trzecia Dyrektywa – łączenie spółek akcyjnych
3.2.3.3. Szósta Dyrektywa – podział spółek akcyjnych
3.2.4. Regulacje odnoszące się do spółek, których papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym
3.2.4.1. Dyrektywa 2004/25 – przejmowanie spółki
3.2.4.2. Dyrektywa 2007/36 – wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy
3.2.4.3. System wynagrodzeń dyrektorów
3.2.4.4. Rola dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej i komisji rady (nadzorczej)
3.2.5. Regulacje odnoszące się do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (i ewentualnie spółek akcyjnych)
3.2.5.1. Spółki jednoosobowe
4. Ponadnarodowe formy spółek
4.1. Miejsce regulacji dotyczących ponadnarodowych form spółek w prawie Unii Europejskiej
4.2. Europejskie ugrupowanie (zgrupowanie) interesów gospodarczych
4.3. Spółka europejska
4.3.1. Sposoby tworzenia spółek europejskich
4.3.2. Struktura spółek europejskich
4.3.3. Przenoszenie siedziby statutowej spółki europejskiej
4.3.4. Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej
4.4. Spółdzielnia europejska
4.5. Projekty powołania innych ponadnarodowych form organizacyjnych
4.5.1. Europejska spółka prywatna
4.5.2. Stowarzyszenie europejskie, europejska spółka wzajemna, fundacja europejska

Zobacz także:

MIĘDZY RZYMEM, DUNAJEM A MUREM HADRIANA. PRAWO RZYMSKIE I EUROPA W DE USU ET...
MIĘDZY RZYMEM, DUNAJEM A MUREM HADRIANA. PRAWO RZYMSKIE I EUROPA W DE USU ET...

GENEZA I HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
GENEZA I HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU I USŁUGI FINANSOWE W UNII EUROPEJSKIEJ
SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU I USŁUGI FINANSOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

POLAND IS THE PROCESS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION
POLAND IS THE PROCESS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION

TRAKTAT Z LIZBONY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU..
TRAKTAT Z LIZBONY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU..

HARMONIZACJA PRAWA PODATKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
HARMONIZACJA PRAWA PODATKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

WARTA NA OBRZEŻACH KONSTYTUCJI
WARTA NA OBRZEŻACH KONSTYTUCJI


PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO 1/2022

KRYMINALISTYCZNY LEKSYKON ŚLEDZTWA
KRYMINALISTYCZNY LEKSYKON ŚLEDZTWA

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery