Księgarnia przy Fredry


UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA W EUROPIE TOM XII WYDANIE 1

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA W EUROPIE TOM XII WYDANIE 1

ISBN: 83-7627-056-2
Autor: NOWAK A.
Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o.
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 204

Promocja   

Cena: 45.00 36.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie – dotyczy głównie prawnych aspektów działania tej Unii. Koncentruje się on na podstawowych zagadnieniach, co nie oznacza, że nie ma charakteru zaawansowanego. Pełne zrozumienie przedstawionych w nim argumentów wymaga bowiem podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu UE, jej instytucji oraz o działaniu ustanawianego w jej ramach prawa. UGiW została omówiona w kontekście ważniejszych uzasadnień przyjętych rozwiązań, a tam, gdzie to właściwe – przedstawienia ich historii. Podręcznik uwzględnia reformy wprowadzone od 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony.

Tom ten wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej” (28 tomów), które Instytut Wydawniczy EuroPrawo zaczął publikować w 2009 r. Autorami wszystkich publikacji są wybitni specjaliści z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz reprezentujący instytucje unijne i urzędy krajowe zajmujące się w Polsce sprawami Unii Europejskiej.

Spis treści

1. Unia gospodarcza i walutowa w Europie – idea i jej wczesne realizacje

1.1. Istota unii walutowej i jej europejska koncepcja

1.2. Unia gospodarcza i walutowa jako etap integracji gospodarczej

1.3. Najnowsza historia integracji walutowej w Europie

1.3.1. Okres przed 1945 r.

1.3.2. Okres 1945–1958

1.3.3. Okres 1959–1972

1.3.4. Plan Wernera (1970)

1.3.5. Okres 1973–1978

1.3.6. Okres 1979–1998: Europejski System Walutowy

2. Ukształtowanie się koncepcji unii gospodarczej i walutowej Traktatu z Maastricht

2.1. Powrót Wspólnot do koncepcji unii gospodarczej i walutowej w latach 80. XX w.

2.2. Plan Delorsa

2.3. Przedtraktatowa realizacja koncepcji unii gospodarczej i walutowej

3. Podstawowe ramy regulacyjne unii gospodarczej i walutowej oraz proces jej tworzenia

3.1. Unia gospodarcza i walutowa jako zagadnienie regulacji Traktatu z Maastricht – ujęcie ogólne

3.2. Trzyetapowy proces dochodzenia do unii gospodarczej i walutowej

3.3. Kryteria konwergencji

3.4. Kwalifikacja państw do strefy euro

4. Specyficzne struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej

4.1. Tymczasowe organy doradcze i przygotowawcze Traktatu z Maastricht: Komitet Walutowy i Europejski Instytut Walutowy

4.1.1. Komitet Walutowy

4.1.2. Europejski Instytut Walutowy

4.2. Komitet Ekonomiczno-Finansowy

4.3. Europejski System Banków Centralnych

4.4. Europejski Bank Centralny

4.5. Rada ECOFIN i Eurogrupa

5. Derogacja w unii gospodarczej i walutowej

5.1. Rodzaje derogacji

5.2. Derogacja traktatowa

5.3. Derogacje protokolarne

5.3.1. Specyfika derogacji protokolarnych

5.3.2. Derogacja Zjednoczonego Królestwa

5.3.3. Derogacja Danii

5.4. Jednostronne przyjęcie euro w krajach trzecich a derogacja

6. Zasady i procedury zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej

6.1. Zakres zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej

6.2. Traktatowa regulacja procedury wielostronnego nadzoru

6.3. Traktatowa regulacja procedury unikania nadmiernego deficytu

6.4. Pakt Stabilności i Wzrostu

6.5. Dychotomie modelu zarządzania gospodarczego: rozdział poziomów odpowiedzialności i rozdział sektorów

6.6. Reforma reguł ładu gospodarczego Unii Europejskiej z 2010 r.

7. Jednolita polityka pieniężna strefy euro

7.1. Polityka pieniężna i jej ogólna postać w strefie euro

7.2. Ramy prawne jednolitej polityki pieniężnej

7.3. Ogólna koncepcja polityki pieniężnej ESBC

7.4. Instrumenty jednolitej polityki pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych

7.4.1. Katalog instrumentów jednolitej polityki pieniężnej

7.4.2. Operacje otwartego rynku

7.4.3. Operacje kredytowo-depozytowe (ang. standing facilities)

7.4.4. Rezerwy obowiązkowe

8. Euro

8.1. Przejściowa regulacja traktatowa dotycząca wprowadzenia jednolitej waluty europejskiej

8.2. Nieprzejściowe postanowienia traktatowe dotyczące wprowadzenia euro

8.3. Euro jako waluta „na własnych prawach”

8.4. Prawne ramy wprowadzenia euro

8.5. Międzynarodowa rola euro

8.5.1. Istota umiędzynarodowienia waluty

8.5.2. Korzyści z umiędzynarodowienia waluty

8.5.3. Wymiary umiędzynarodowienia euro

8.5.4. Środki umiędzynarodowienia euro – art. 138 oraz 219 TFUE

9. Mechanizm Kursowy Europejskiego Systemu Walutowego

9.1. Regulacja traktatowa odnosząca się do Mechanizmu Kursowego oraz polityki kursu walutowego

9.1.1. Kurs walutowy i udział w Mechanizmie Kursowym jako kryterium konwergencji

9.1.2. Regulacyjna relacja stabilizacji kursu walutowego i stabilności cen

9.2. „Mechanizm kursów wymiany Europejskiego Systemu Walutowego”

10. Polska w unii gospodarczej i walutowej

10.1. Polska jako państwo objęte traktatową derogacją unii gospodarczej i walutowej

10.2. Konwergencja prawna i dostosowania w sferze instytucjonalnej

10.3. Kwestia „referendum w sprawie przyjęcia euro”

Zobacz także:

GRANICE PRAWOZNAWSTWA WOBEC ETYKI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWA KARNEGO
GRANICE PRAWOZNAWSTWA WOBEC ETYKI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWA KARNEGO

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


RUCH PRAWNICZY 3/2020

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

REPUBLICYZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
REPUBLICYZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA
WOKÓŁ PROBLEMATYKI STOSOWANIA PRAWA

POLITYKI UE : POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ASPEKTY PRAWNE
POLITYKI UE : POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ASPEKTY PRAWNE

PRZEJĘCIE I WYCOFANIE Z OBROTU DELISTING ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ
PRZEJĘCIE I WYCOFANIE Z OBROTU DELISTING ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI PUBLICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESU KARNEGO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESU KARNEGO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery