Księgarnia przy Fredry


ZARZĄDZANIE MARTWYMI IRONIA ESCHATOLOGII

ZARZĄDZANIE MARTWYMI IRONIA ESCHATOLOGII

ISBN: 978-83-64902-69-7
Autor: DODA-WYSZYŃSKA A.
Wydawca: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UAM
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 309

Promocja   

Cena: 42.00 37.80 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Nowy podmiot kultury – populacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Heterotopie – miejsca bezfunkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Powrót eschatologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Aleturgia i dramat wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Czy jest możliwy powrót do dyskursu Mistrza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Dominacja dyskursu Kapitalisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Dwa rodzaje wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Rozdział I. Terror władzy i logos wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Rozejście się wiedzy i władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Wspólnota a polityka winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Terror – czysta władza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Trening do wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Wyobrażenia wyzwolenia a cynizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Realność innego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Rozdział II. Brak wspólnoty prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Bezpieczeństwo – najwyższe dobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Podmiot podwójnie przekreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Możliwość wspólnoty wbrew systemowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Taktyki dzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Taktyka diabła, ojca kłamstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Werydyczna mowa Boga (wina a wstyd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83W poszukiwaniu świadka i pakty przyjaźni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Rozdział III. Techne rządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Rola zagadki w kształtowaniu techne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Te c h n e jako rozumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Te c h n e – dyskurs czy rama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Dekonstrukcja Symbolicznego (sen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Przemoc Realnego – polityka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Pasja a człowiek umiarkowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Depresja władzy (zazdrość) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Rozdział IV. Reżim wyznania – moc aleturgii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Kompleks Edypa raz jeszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Funkcja Ojcowska i powtarzalność wyznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Przekraczanie ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Konfesja – warunek podmiotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135Powszechność cynizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Brak punktu zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Rozdział V. Praktyki reżimu prawdy – blokowanie aleturgii . . . . . . . . . . . . . . 147Redukcja wiedzy – prawda dla nikogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Rozpacz – korzeń grzechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Wieczność i wolność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Szatańska pokusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Cierpliwość – czas i przestrzeń reżimu prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Wynalazek deizmu (przeciw Antygonie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Kulturowy narcyzm i anoreksja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Rozdział VI. Opozycja między lękiem a czystością (próba) . . . . . . . . . . . . . . 173Wiara a miłość (konflikt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Cnoty teologalne: porządek przed czystością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Rola wiedzy w dążeniu do doskonałości (chrzest) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179„Ani żadnej rzeczy, która jego jest” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Ofiara a oczyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Brak prawdy w kapitalizmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Kulturowe sprzeczności kapitalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Rozdział VII. Ironia nawrócenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Zatrzymanie czasu a anamneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Religia a filozofia (definitywne rozstanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Widmo humanizmu a naród wybrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Skończoność – nieskończoność – wieczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Hybris grzechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Illusio wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Rozdział VIII. Determinizm zła i pokuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Problem ponownego upadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Oddalenie religii z pola kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Bolączki etyki – piękno dla filozofii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Kłamstwo – podstawowy efekt zła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Cynizm technokracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Współczesne pole walki między dobrem a złem (czas) . . . . . . . . . . . . . . . 238Rozdział IX. Status grzesznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Cierpienie a talenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Posłuszeństwo a inne ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Procedury przejścia (świadectwo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Pokora – uwolnienie od mitów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Katharsis poza dobrem i złem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Problem woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Rozdział X. Praca sumienia a codzienność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Rachunek sumienia a oczyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Typy kulturotwórcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Proces upodmiotowienia (odejścia od pojęcia winy) . . . . . . . . . . . . . . . . 272Grzechy Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Taktyki codzienności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Siła rytuału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Kairos i metis – doświadczenie czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Rozdział XI. Techne kierownictwa duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Posłuszeństwo i kierowanie – subditio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292„Wyczyszczenie” pola – patientia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Humilitas – wykluczenie irytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Zbawienie czy doskonałość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Anarchizm i wiara w cuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Wiara na odległość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Rozdział XII. Discretio – zdolność osądzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Roztropność – odrzucenie niepotrzebnej ofiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Przeciętny człowiek naszych czasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Problem przesytu wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323Niepodzielność discretio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Eschatologia a nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332W poszukiwaniu kapitału symbolicznego (zamiast zakończenia) . . . . . . . . . 336Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Zobacz także:

W STRONĘ WSPÓLNOTOWOŚCI
W STRONĘ WSPÓLNOTOWOŚCI

OD BACHTINA DO ŁOTMANA SZKICE Z HUMANISTYKI ROSYJSKIEJ
OD BACHTINA DO ŁOTMANA SZKICE Z HUMANISTYKI ROSYJSKIEJ


STUDIA KULTUROZNAWCZE 1(7)/2015


STUDIA KULTUROZNAWCZE 1/9/2016 KRYTYKA KULTURY

KULTURY OBCOŚCI
KULTURY OBCOŚCI

KULTURA WIZUALNA W DOBIE TERRORYZMU
KULTURA WIZUALNA W DOBIE TERRORYZMU

STUDIA KULTUROZNAWCZE 2(15) 2018 CYBERKULTURA MIĘDZY INKLUZJĄ A
STUDIA KULTUROZNAWCZE 2(15) 2018 CYBERKULTURA MIĘDZY INKLUZJĄ A

RETRO SENTYMENT RETRO MODA RETRO NADZIEJE
RETRO SENTYMENT RETRO MODA RETRO NADZIEJE


STUDIA KULTUROZNAWCZE 3 /2021

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery