Księgarnia przy Fredry


ZWIERZĘTA ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO POZNANIA....

ZWIERZĘTA ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO POZNANIA....

ISBN: 978-83-7986-090-6
Autor: MAKOHONIENKO M.
Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 291

Promocja   

Cena: 79.00 57.25 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Książka jest trzecim tomem serii monografii naukowych, dotyczących ekologii historycznej obszaru obecnego miasta Poznania i jego okolic. Przedstawia efekty studiów nad fauną historycznego Poznania. Przedstawiono je w kilku rozdziałach, które są odzwierciedleniem przeprowadzonych przez autora czynności opisowych, analitycznych i syntetycznych.

W pierwszym zestawiono krótkie informacje na temat stanu badań archeozoologicznych w Polsce, Wielkopolsce i samym Poznaniu. W drugiej jego części omówiono kwestie metodologiczne dotyczące źródeł natury poznawczej subfosylnych zbiorów kostnych (źródeł archeozoologicznych) oraz podstawy metodyczne zastosowane na tych zbadanych w Poznaniu.

W rozdziale drugim zawarto dokładny opis danych faunistycznych z poszczególnych stanowisk, uwzględniając ich kontekst chronologiczny. Zwrócono też uwagę na obecność depozytów szkieletowych oraz egzemplarzy o znamionach obróbki rzemieślniczej. Szczegółowe dane zamieszczono w tabelach, których ilustracją graficzną stały się wykresy. Przedstawiono na nich relacje poszczególnych grup kręgowców, tj. ssaków, ptaków i ryb, ze względu na wskaźnik procentowy ich szczątków. Oddzielnie zilustrowano trendy czasowe zachodzące w grupie ssaków domowych konsumpcyjnych. W kolejnej części rozdziału zawarto analizę wieku osobniczego, opartą na tzw. wieku zębowym. Uzyskane informacje umożliwiają konstruowanie wiedzy dotyczącej kierunków przyżyciowego i poubojowego użytkowania zwierząt, które składają się na uzyskiwanie dwóch podstawowych kategorii surowców: służących do wytwarzania przedmiotów użytkowych, odzieży i różnego rodzaju substancji na bazie tłuszczów oraz spożywczych, z których produkowano żywność. Ostatnim składnikiem w prezentacji informacji archeozoologicznych były dane osteometryczne i ich analizy, a także charakterystyka wysokości w kłębie.

W rozdziale trzecim, w jego pierwszej części, porównano paleofaunę Poznania i okolic z obecnym stanem gatunków wolno żyjących. Przedstawiono też refleksje dotyczące historii poszczególnych gatunków w wymienionej strefie na tle ziem polskich, a niekiedy Europy. W kolejnej jego części zawarto rozważania na temat środowiska przyrodniczego Poznania i okolic, a w przypadku niektórych kręgowców, jeśli zestaw informacji był wystarczający, wskazano zasadnicze etapy zmian w ich strukturze. W tym samym rozdziale ujęto też problem obecności poszczególnych gatunków w dwóch zasadniczych strefach socjotopograficznych miasta, a mianowicie Ostrowa Tumskiego oraz Starego Miasta, uwzględniając także Śródkę i Chwaliszewo. Zagadnienie to rozpatrywano w trzyetapowej sekwencji chronologicznej, tj. wczesnym średniowieczu, późnym średniowieczu oraz czasach nowożytnych.

W rozdziale czwartym omówiono znaczenie gospodarcze fauny jako źródła pożywienia i surowców pochodzenia zwierzęcego. Krótko odniesiono się do technik rzeźniczych stosowanych we wczesnym średniowieczu i w mieście lokacyjnym.

Próbę uchwycenia zmienności w przemianach morfologicznych („rasowych”) ssaków domowych podjęto w rozdziale piątym.

Monografię zamknięto podsumowaniem, w którym skomentowano najważniejsze, zdaniem autora, ustalenia dokonane dzięki badaniom archeozoologicznym przeprowadzonym w Poznaniu.

Zobacz także:

MIKROBIOLOGIA W ARCHEOLOGII I OCHRONIE ZABYTKÓW
MIKROBIOLOGIA W ARCHEOLOGII I OCHRONIE ZABYTKÓW

STUDIA I MATERIAŁY NAD NAJDAWNIEJSZYMI DZIEJAMI RÓWNINY GORZOWSKIEJ
STUDIA I MATERIAŁY NAD NAJDAWNIEJSZYMI DZIEJAMI RÓWNINY GORZOWSKIEJ


KULTURA MUZYCZNA W POCZĄTKACH PAŃSTWA POLSKIEGO

ARCHEOLOGIA POLSKA I JEJ CZASY
ARCHEOLOGIA POLSKA I JEJ CZASY

SPOŁECZNOŚCI KULTURY HAMBURSKIEJ W WIELKOPOLSCE
SPOŁECZNOŚCI KULTURY HAMBURSKIEJ W WIELKOPOLSCE

BIOARCHEOLOGICZNE BADANIA POPULACJI LUDZKIEJ Z RADOMIA OD XI DO XIX WIEKU
BIOARCHEOLOGICZNE BADANIA POPULACJI LUDZKIEJ Z RADOMIA OD XI DO XIX WIEKU


SLAVIA ANTIQUA TOM 62

ARCHEOLOGIA W KULTURZE I MENTALNOŚCI SPOŁECZEŃSTW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH
ARCHEOLOGIA W KULTURZE I MENTALNOŚCI SPOŁECZEŃSTW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH

STUDIA I MATERIAŁY NAD NAJDAWNIEJSZYMI DZIEJAMI RÓWNINY GORZOWSKIEJ
STUDIA I MATERIAŁY NAD NAJDAWNIEJSZYMI DZIEJAMI RÓWNINY GORZOWSKIEJ

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery